Jimi Tenor concert photos  


Glasgow 16 September 2004
Jimi Tenor and his band featuring RhythmTaxi (Jimi Tenor, Jukka Eskola, Jay Kortehisto, Kalle Kalima, Patrick Frankowski, Nicholas Addo-Nettey, Ekow Alabi Savage, Famson Akinola) at the Arches, Glasgow. Photos: William Croxford

Glasgow, 16 Sep 2004 Glasgow, 16 Sep 2004 Glasgow, 16 Sep 2004 Glasgow, 16 Sep 2004 Glasgow, 16 Sep 2004
Glasgow, 16 Sep 2004 Glasgow, 16 Sep 2004 Glasgow, 16 Sep 2004 Glasgow, 16 Sep 2004 Glasgow, 16 Sep 2004
Glasgow, 16 Sep 2004 Glasgow, 16 Sep 2004      

prev index next

If you have any shots to contribute, please contact the webmaster.