The Pool stage at Koneisto festival.
Photo: Chris Gurney